Budsjettprosess høsten 2021

budsjett 2021Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2022 starter med budsjettseminar i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 15. desember. Se oversikt over prosessen her:

Uke 38 - 22. september: Budsjettseminar. Status, drøftinger og innspill. Se kommunedirektørens presentasjon (PDF, 2 MB)

Uke 45 - 3. november: Kommunestyremøte med presentasjon av kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Budsjettforslaget legges ut på høring i utvalg m.m.

Uke 46 - De politiske utvalgene behandler budsjett i politisk møteuke

Uke 48 -  30. november: Forslag til budsjett behandles i formannskapet, som innstiller til kommunestyret. 

Uke 50 - 15. desember: Budsjett vedtas av kommunestyret

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 900 25 769
Bjørn Flemmen Steinland
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 915 44 349

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra