Budsjettprosess høsten 2020

Klikk for stort bildeProsessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2021 starter med budsjettseminar i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 16. desember. Se oversikt over prosessen her:

Budsjettprosess høsten 2020

Uke 39 - 23. september: Budsjettseminar. Kommunedirektøren presenterer forslag til tiltak (PDF, 3 MB).

Uke 45 - 4. november: Kommunestyremøte med presentasjon av kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan

Uke 46 - De politiske utvalgene behandler budsjett i politisk møteuke

Uke 49 - 1. desember: Forslag til budsjett behandles i formannskapet, som innstiller til kommunestyret. Budsjettforslag legges ut til offentlig ettersyn

Uke 52 - 16. desember: Budsjett vedtas av kommunestyret

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027
Bjørn Flemmen Steinland
økonomisjef
E-post
Mobil 915 44 349

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra