Budsjett 2021

Klikk for stort bildebudsjett 2021Sunndal kommunestyre vedtok 16. desember 2020 budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

Se vedtatt budsjett her.
 

Budsjettprosess høsten 2020

Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2021 starter med budsjettseminar i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 16. desember. Se oversikt over prosessen her:

Uke 39 - 23. september: Budsjettseminar. Kommunedirektøren presenterer forslag til tiltak (PDF, 3 MB).

Uke 45 - 4. november: Kommunestyremøte med presentasjon av kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Budsjettforslaget legges ut på høring i utvalg m.m., med frist for innspill 18. november.

Uke 46 - De politiske utvalgene behandler budsjett i politisk møteuke

Uke 49 - 1. desember: Forslag til budsjett behandles i formannskapet, som innstiller til kommunestyret. Budsjettforslag legges ut til offentlig ettersyn, med frist for innspill 15. desember.

Uke 52 - 16. desember: Budsjett vedtas av kommunestyret

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 900 25 769
Bjørn Flemmen Steinland
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 915 44 349

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra