Eiendomsskattekontoret sender i uke 6 ut informasjon om eiendomsskatt for Sunndal kommune. Alle eiendomshavere vil i første omgang få et generelt infoskriv om eiendomsskatt, og i uke 7 sendes selve skatteseddelen ut.

Sunndal kommunestyre vedtok 16. desember 2020 budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

Se vedtatt budsjett her.
 

Leter du etter tømmekalenderen ? Tømmekalenderen trykkes ikke lenger opp for hele kommunen i den formen vi har hatt tidligere. Du må nå gå inn på ReMidt sin nettside for å finne tømmekalenderen din. Velger du SMS-varsel, får du varsel før hver tømming.

selvbetjening

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.

Fra 1.1.2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR), HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner (etter kommunesammenslåinger fra 1.1.2020), med til sammen 130 000 innbyggere. Det gjør ReMidt IKS til det åttende største renovasjonsselskapet i Norge målt etter innbyggertall.