Rådhuset jul

Kommunale kontorer har ekspedisjonstid hverdagene i romjula fra kl. 10.00–14.00.
Dette gjelder også legekontorene. Se åpningstider for svømmehallen, ungdomssenteret, kinoen og biblioteket:

Sunndal fram mot 2030

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Arbeidet med dette startes opp i 2018 og vil sluttføres tidlig i 2020. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030, legger rammene for dette arbeidet.

Militærøvelse

Norge er vertsnasjon for ei stor NATO-øving hausten 2018. Øvinga berører fylka Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal, og Sunndal er ein av kommunane som er berørt. Her finn du litt meir informasjon om øvinga.

selvbetjening

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.

Mobilt bedritsnett

Vi legger om til mobil telefonløsning og fjerner alle fasttelefoner fra onsdag 6. juni kl 09.00.
Dette betyr at alle gamle telefonnummer byttes ut med nye, bortsett fra hovednummeret. Her er en oversikt over en del sentrale nummer: