Frisklivssentralen har et stort utvalg av kurs og veiledning innenfor livsstilsendringer, i samarbeid med andre kommunale tjenester. Tilbudene er innenfor kosthold, fysisk aktivitet eller psykisk helse, og er rettet både mot barn og unge, voksne og eldre.

valgurne

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september 2019. I Sunndal er det vedtatt at det også skal avholdes valg søndag 8. september, i Sunndalsøra krets og Håsen/Litldalen/Viklandet krets.

Kommunestyret i Sunndal har vedtatt at det skal holdes rådgivende folkeavstemming om målform i skolekretsene Løykja og Ålvundfjord. Målformsavstemmingene skal være samordnet med kommunevalget, både når det gjelder tid, sted og ordning for forhåndsstemming.

Sunndal kommunestyre vedtok 8. mai årsmelding for Sunndal kommune for 2018.
I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.
Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon.

 

Hold Midt-Norge rent Banner

Renovasjonsselskapene og kommunene i Midt-Norge samler også i år krefter for en felles strandryddeaksjon fra 1. mai til 20. juni. Små og store hender over hele landsdelen oppfordres til å være med å rydde strendene våre, slik som skoler, barnehager, lag, foreninger og andre. Den som registrerer seg og gjøre en innsats, blir dessuten med i trekningen om flere pengepremier.

selvbetjening

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.

Militærøvelse

Norge er vertsnasjon for ei stor NATO-øving hausten 2018. Øvinga berører fylka Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal, og Sunndal er ein av kommunane som er berørt. Her finn du litt meir informasjon om øvinga.