Sunndal kommune ønsker velkommen til Sommerskolen 2021 - et GRATIS mangfoldig sommerskoletilbud for barn og unge i forskjellige aldre. 

Plassene er nå tildelt. 

Gi din tilbakemelding på Sommerskolen

Rask psykisk helsehjelp er et nytt tilbud som avdeling for psykisk helse i helsetjenesten i Sunndal kommune startet opp nå i mai.  Dette er et lavterskeltilbud til innbyggere i Sunndal over 16 år som har utfordringer med angst, milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer.

Vaksineringen av innbyggerne i Sunndal er godt i gang, og nå planlegger vi vaksinasjon for sommeren 2021. Folkehelseinstituttet varsler større leveranser av vaksiner i månedene juni-august. I denne forbindelse ønsker vi hjelp fra frivillige til ulike praktiske oppgaver i eller utenfor vaksinasjonslokalet i ukene 25-32.

Sunndal kommune skal utarbeide barnehage- og skolebruksplan. Formålet med denne planen er å sikre et godt barnehage- og skoletilbud i kommunen i et langsiktig perspektiv. Planen er ute på høring med høringsfrist 31. mai. 

Kommunedirektøren legg no årsrapport for Sunndal kommune for 2020 fram til politisk behandling, og for sluttbehandling i kommunestyret 5. mai. I årsrapporten kan du lese om kommunen sin aktivitet i året som har gått, både politisk og i kommuneorganisasjonen, samt presentasjon av rekneskapen. Årsrapporten blir presentert i nettbasert versjon.

Eiendomsskattekontoret sender i uke 6 ut informasjon om eiendomsskatt for Sunndal kommune. Alle eiendomshavere vil i første omgang få et generelt infoskriv om eiendomsskatt, og i uke 7 sendes selve skatteseddelen ut.

Sunndal kommunestyre vedtok 16. desember 2020 budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

Se vedtatt budsjett her.
 

Leter du etter tømmekalenderen ? Tømmekalenderen trykkes ikke lenger opp for hele kommunen i den formen vi har hatt tidligere. Du må nå gå inn på ReMidt sin nettside for å finne tømmekalenderen din. Velger du SMS-varsel, får du varsel før hver tømming.

selvbetjening

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.