valgurne

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september 2019.

I Sunndal er det vedtatt at det også skal avholdes valg søndag 8. september, i Sunndalsøra krets og Håsen/Litldalen/Viklandet krets.

Årsmelding Sunndal kommune 2018

Sunndal kommunestyre vedtok 8. mai årsmelding for Sunndal kommune for 2018.
I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.
Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon.

 

Hold Midt-Norge rent Banner

Renovasjonsselskapene og kommunene i Midt-Norge samler også i år krefter for en felles strandryddeaksjon fra 1. mai til 20. juni. Små og store hender over hele landsdelen oppfordres til å være med å rydde strendene våre, slik som skoler, barnehager, lag, foreninger og andre. Den som registrerer seg og gjøre en innsats, blir dessuten med i trekningen om flere pengepremier.

selvbetjening

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.

Militærøvelse

Norge er vertsnasjon for ei stor NATO-øving hausten 2018. Øvinga berører fylka Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal, og Sunndal er ein av kommunane som er berørt. Her finn du litt meir informasjon om øvinga.