Økonomi- og handlingsplan 2023-2026

Prosessen med økonomi- og handlingsplan 2023-2026 startet i september da kommunedirektøren orienterte kommunestyret i møte. Prosessen avsluttes når kommunestyret vedtar budsjettet i desembermøtet.

Sunndal kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere i en begrenset periode. 

2022 er året frivilligheten skal opp og fram i Norge. Hele året skal lag og organsiasjoner - og ildsjeler - bli viet ekstra oppmerksomhet rundt om i landets kommuner, og i Møre og Romsdal er det satt sammen en egen komite som skal koordinere arbeidet. 

Målet med å vie året til frivilligheten, er økt oppslutning og rekruttering, økt synlighet og økt kunnskap om hva foreningslivet og alle frivillige bidrar med.

 

Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2023 starter i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 14. desember. 

 

I løpet av november får innbyggerne i Sunndal kommune levert ut egen dunk til matavfall. Med den nye renovasjonsordningen og ny kildesortering vil husstandene ha sortering av fem avfallstyper, med fire dunker og en sekk.

Leter du etter tømmekalenderen ? Tømmekalenderen trykkes ikke lenger opp for hele kommunen i den formen vi har hatt tidligere. Du må nå gå inn på ReMidt sin nettside for å finne tømmekalenderen din. Velger du SMS-varsel, får du varsel før hver tømming.

selvbetjening

 

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.

 

Fra 1.1.2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR), HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner (etter kommunesammenslåinger fra 1.1.2020), med til sammen 130 000 innbyggere. Det gjør ReMidt IKS til det åttende største renovasjonsselskapet i Norge målt etter innbyggertall.