Kurs i mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Kurset arrangeres av psykisk helse og går over 10 ettermiddager.

 

Ønsker du hjelp til å håndtere begynnende symptomer på vanlige psykiske utfordringer som angst, depresjon, stress og utbrenthet? Rask Psykisk Helsehjelp inviterer til kurset «Oppdrift», der du kan få kunnskap og mestringsstrategier for å redusere/fjerne psykisk ubehag. Kurset går over tre to-timers samlinger, og har oppstart 7. mars.

Kommunestyret i Sunndal har vedtatt bosetting av 180 flyktninger også i 2023. Det vil i tida framover være stort behov for boliger. Her kan du melde inn bolig til utleie.

 

15. desember starter sesongen for Stikk UT! Vinter opp igjen, større en noen gang med nærmere 350 turmål i fylket; 142 skiturer og 207 vinterfotturer. I Sunndal er det 15 turmål denne sesongen. Stikk UT! vinter varer helt fram til 2. påskedag.

Prosessen med økonomi- og handlingsplan 2023-2026 startet i september da kommunedirektøren orienterte kommunestyret i møte. Prosessen avsluttes når kommunestyret vedtar økonomi- og handlingsplan i desembermøtet.

Se vedtatt økonomi- og handlingsplan

Sunndal kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere i en begrenset periode. 

 

2022 er året frivilligheten skal opp og fram i Norge. Hele året skal lag og organsiasjoner - og ildsjeler - bli viet ekstra oppmerksomhet rundt om i landets kommuner, og i Møre og Romsdal er det satt sammen en egen komite som skal koordinere arbeidet. 

 

Målet med å vie året til frivilligheten, er økt oppslutning og rekruttering, økt synlighet og økt kunnskap om hva foreningslivet og alle frivillige bidrar med.

 

Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2023 starter i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 14. desember. 

 

I løpet av november får innbyggerne i Sunndal kommune levert ut egen dunk til matavfall. Med den nye renovasjonsordningen og ny kildesortering vil husstandene ha sortering av fem avfallstyper, med fire dunker og en sekk.

Leter du etter tømmekalenderen ? Tømmekalenderen trykkes ikke lenger opp for hele kommunen i den formen vi har hatt tidligere. Du må nå gå inn på ReMidt sin nettside for å finne tømmekalenderen din. Velger du SMS-varsel, får du varsel før hver tømming.