Hold Midt-Norge rent Banner

Renovasjonsselskapene og kommunene i Midt-Norge samler også i år krefter for en felles strandryddeaksjon fra 1. mai til 20. juni. Små og store hender over hele landsdelen oppfordres til å være med å rydde strendene våre, slik som skoler, barnehager, lag, foreninger og andre. Den som registrerer seg og gjøre en innsats, blir dessuten med i trekningen om flere pengepremier.

Sunndal fram mot 2030

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Arbeidet med dette startet opp i 2018 og vil sluttføres tidlig i 2020. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030, legger rammene for dette arbeidet.

På denne siden finner du nærmere informasjon, og blant annet oppsummeringer av innspill som er hentet inn i prosessen.

selvbetjening

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.

Militærøvelse

Norge er vertsnasjon for ei stor NATO-øving hausten 2018. Øvinga berører fylka Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal, og Sunndal er ein av kommunane som er berørt. Her finn du litt meir informasjon om øvinga.