Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2022 starter med budsjettseminar i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 15. desember. Se oversikt over prosessen her:

I løpet av november får innbyggerne i Sunndal kommune levert ut egen dunk til matavfall. Med den nye renovasjonsordningen og ny kildesortering vil husstandene ha sortering av fem avfallstyper, med fire dunker og en sekk.

Sprøyte

Det tilbys influensavaksinering i uke 43, 44 og 45, ved  Sunndal kulturhus.

Rask psykisk helsehjelp er et nytt tilbud som avdeling for psykisk helse i helsetjenesten i Sunndal kommune startet opp nå i mai.  Dette er et lavterskeltilbud til innbyggere i Sunndal over 16 år som har utfordringer med angst, milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer.

Kommunedirektøren legg no årsrapport for Sunndal kommune for 2020 fram til politisk behandling, og for sluttbehandling i kommunestyret 5. mai. I årsrapporten kan du lese om kommunen sin aktivitet i året som har gått, både politisk og i kommuneorganisasjonen, samt presentasjon av rekneskapen. Årsrapporten blir presentert i nettbasert versjon.

Leter du etter tømmekalenderen ? Tømmekalenderen trykkes ikke lenger opp for hele kommunen i den formen vi har hatt tidligere. Du må nå gå inn på ReMidt sin nettside for å finne tømmekalenderen din. Velger du SMS-varsel, får du varsel før hver tømming.

selvbetjening

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.

Fra 1.1.2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR), HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner (etter kommunesammenslåinger fra 1.1.2020), med til sammen 130 000 innbyggere. Det gjør ReMidt IKS til det åttende største renovasjonsselskapet i Norge målt etter innbyggertall.