Budsjett

Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2020 starter med budsjettseminar i oktober, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 12. desember. Les mer om prosessen her:

 

selvbetjening

Betjen deg selv på nett - spar turen til kommunen!

Sunndal kommune tilbyr flere selvbetjente løsninger på nett. Her finner du en oversikt over en del av disse.

Frisklivssentralen har et stort utvalg av kurs og veiledning innenfor livsstilsendringer, i samarbeid med andre kommunale tjenester. Tilbudene er innenfor kosthold, fysisk aktivitet eller psykisk helse, og er rettet både mot barn og unge, voksne og eldre.

Militærøvelse

Norge er vertsnasjon for ei stor NATO-øving hausten 2018. Øvinga berører fylka Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal, og Sunndal er ein av kommunane som er berørt. Her finn du litt meir informasjon om øvinga.