Toppmeny

Vermøy og Jordalsgrenda

I i forbindelse med bekjempelse av gyro i Drivaregionen og bevaringsarbeidet av de lokale fiskestammene, er Jordalsgrenda klekkeri og stamfiskehus, samt Driva kultiveringsanlegg på Vermøy tatt i bruk til midlertidig oppbevaring av stamfisk av laks og sjørret. 

Gjennom prosjektet er det inngått avtaler med henholdsvis Trønderenergi og Sunndal Jeger- og fiskerforening om bruk av Driva kultiveringsanlegg og Jordalsgrenda klekkeri- og stamfiskehus. 

Anlegget i Jordalsgrenda benyttes til oppbevaring av laks fra Batnfjordselva, mens Driva kultiveringsanlegg ble benyttet til oppbevaring til hovedsakelig laks, men også sjøørret fra Driva fram til 2021. Nå har Trønderenergi rustet opp anlegget og tatt inn Drivalakserogn fra genbanken, som skal klekkes og settes ut når reetableringer skal startes etter behandlinga.

All laks og sjøørret som er godkjent i genetikk- og slektskapstester blir stående på anleggene i påvente av stryking.

Fra 2024 skal også anlegget i Jordalsgrenda brukes til klekkeri for utsett av plommesekkyngel.