Vermøy og Jordalsgrenda

I i forbindelse med bekjempelse av gyro i Drivaregionen og bevaringsarbeidet av de lokale fiskestammene, er Jordalsgrenda klekkeri og stamfiskehus, samt Driva kultiveringsanlegg på Vermøy tatt i bruk til midlertidig oppbevaring av stamfisk av laks og sjørret. 

Gjennom prosjektet er det inngått avtaler med henholdsvis Trønderenergi og Sunndal Jeger- og fiskerforening om bruk av Driva kultiveringsanlegg og Jordalsgrenda klekkeri og stamfiskehus. 

Anlegget i Jordalsgrenda benyttes til oppbevaring av laks fra Batnfjordselva, mens Driva kultiveringsanlegg benyttes til oppbevaring til hovedsaklig laks, men også sjøørret fra Driva.

All laks som er godkjent i genetikk- og slektskapstester blir stående på anleggene i påvente av stryking.

Klikk for stort bildeDriva Kultiveringsanlegg Inger Helene Sira   

Klikk for stort bildeStamfiskhus i Jordalsgrenda Inger Helene Sira