Nyhetsbrev

Her finner du oversikt over nyhetsbrev som distribueres til alle ansatte i Sunndal kommune.

Nyhetsbrevet kommer ut månedlig og inneholder nytt og nyttig fra kommuneadministrasjon og politikk.