Kontaktinformasjon

Support Sunndal kommune
Åpningstid 8.00 - 16.00 (15.00)
E-post
Mobil 917 02 917
Servicedesken i Kristiansund
Åpningstid: 07.30-16.00
E-post
Telefon 71 57 40 50