Ansattoversikt


Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 25 495
975 42 787

Blåklokka:      414 79 188

Gul:                469 59 503

Gullstjerna:    907 73 940

Hestehoven:  905 27 453

Kvitveisen:     905 12 425

Mogrenda:     902 52 631

Prestekragen: 904 75 029

Rosa:               902 78 845

414 72 906

Hvitt hus, Marihøna:  948 01 197

Hvitt hus, Mauren:     910 05 812

Edderkoppen:            910 05 466

Knotten:                      910 04 947

Rødhuset, Humla:      909 69 853

Rødhuset, Myggen:    909 94 367     

Villabyen, avd. Blå:    902 80 197        

906 54 623

Grønnetuss:            902 37 628

Labbetuss:              974 37 561

Smitt:                       977 89 253

Smule:                     977 98 803

Øksendal kontor:     902 68 689

913 57 766


Avd. Mogrenda – 48 09 29 23

Avd. Karhaugen – 94 15 87 04

Avd. Liahaugen – 41 79 95 80

Avd. Nausthaugen – 95 41 08 70

Avd. Vardhaugen – 46 95 51 30

Rektor 992 47 696
Styrer 906 54 623
Styrer 913 57 766
Styrer 975 42 787
Spesialpedagog
Styrer 414 72 906

Eiendomstjenesten

Ansatte i avdelingen Eiendomstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholdsleder 979 79 457
Eiendomssjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Vedlikeholdsleder 911 14 777
Formann 917 61 082
prosjekt- og byggeleder 414 42 900
Formann 911 14 782

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 14 41
Industrivegen 5, 6600 Sunndalsøra 71 69 97 50
71 68 99 70
992 99 120
400 06 504

Fysioterapien - Helse- og barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapien - Helse- og barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 12 193
902 62 983
Fysioterapeut 907 12 193
Fysioterapeut 906 82 122
Fysioterapeut 971 09 422
Sjeffysioterapeut 906 35 982
Fysioterapeut 483 94 112
Fysioterapeut 903 65 298

Gjøra skole

Ansatte i avdelingen Gjøra skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 47 696
Virksomhetsleder 992 47 696

Grunnskoletjenesten

Ansatte i avdelingen Grunnskoletjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder i grunnskoletjenesten 996 37 279
Rådgiver 915 71 976
Skolesjef 992 62 960
Liv Ingrid Horvli
Prosjektmedarbeider Newton Sunndal 902 35 488
Rådgiver Grunnskoletjenesten 997 95 838

Helse- og barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Helse- og barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Akuttelefon til Barneverntjenesten 948 71 630
Ergoterapeut 482 10 935
Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 909 73 061
barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal 976 01 616
947 80 449

   711 22 060

993 54 742
71 69 10 11
902 60 215
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Synskontakt - dagansvar sone 481 21 842
Fysioterapeut 71 40 56 78
Spesialsykepleier
902 62 983
Psykolog - spesialist i klinisk psykologi 906 30 756
Folkehelsekoordinator/Leder for Distriktsmedisinsk Senter 902 48 841
Barnevernleder 468 29 498
Sjeffysioterapeut 906 35 982
Hørselkontakt 911 14 781

Helsestasjonen - Helse- og barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen - Helse- og barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 60 215
Helsesykepleier 902 63 799
Familieveileder 902 65 577
Jordmor 905 15 049
Helsesykepleier 476 35 706
Helsesykepleier 950 64 903
Helsesykepleier 957 30 467
Saksbehandler 904 71 657
Ledende helsesykepleier 948 44 246

Innvandrertjenesten

Ansatte i avdelingen Innvandrertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 955 26 230
sekretær 902 70 162
programansvarlig introduksjonsordninga 910 06 856
flyktningkonsulent 916 12 914

Kirkekontoret i Sunndal

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 951 29 136
trosopplærer 476 47 725
sekretær 71 69 23 00
sokneprest 971 08 501
sokneprest 959 13 425

Kommunalteknisk tjeneste

Ansatte i avdelingen Kommunalteknisk tjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Økonomikonsulent 900 39 875
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 982 10 382
Formann verksted 915 63 976
Varabrannsjef/feiermester 416 93 988
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Feier 917 40 127
Formann park 906 37 385
Teknisk sjef 907 22 223
Eilif Lervik
Feiersvenn / feiing og tilsyn 468 33 985
Oppsynsmann vann og avløp 913 86 294
Leder oppmåling 993 49 854
Teknisk planlegger 908 90 177
Ingeniør kart/oppmåling 947 90 849

Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 901 32 760
Ingemar Andersson
Lærer i messing og treblåseinstrumenter 905 12 780
Torgeir Andresen
Gitar- og bandlærer 958 14 415
Frode Bae
Sangpedagog 950 67 023
Lone Eines
Kunstner
Fiolinist og fiolinlærer 412 30 744
Synnøve Hammervold
Danse- og dramalærer 905 76 075
Hege Lauritzen
Dansepedagog
Tendai  Makurumbandi
Basslærer og Møremusiker
Konsertpianist og pianolærer 988 01 544
Igor Melanyuk
Møremusiker og trommelærer 909 96 699
Jo Inge Nes
lærer i kunstfag
Brit Polden Sande
Møremusiker og gitarlærer 900 32 153
Øystein Sandbukt
Møremusiker 906 31 696
Peter Wergeni

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 58 221
916 94 701
901 35 785
Kultursjef 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Svømmehallbestyrer 918 50 237


 

Fung. avdelingsleder kulturhus og kino 905 88 438
Avdelingsleder ungdom 916 02 507
Kjersti Ramsøy-Halle
Klubbleder 481 13 149
Avd.leder idrett og friluftsliv 958 45 789
Museumsstyrer 974 71 942

Ledergruppa

Ansatte i avdelingen Ledergruppa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 955 26 230
Kultursjef 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Assisterende kommunedirektør 991 57 947
Harriet Berntsen
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Kommunedirektør 957 52 507
Randi Dyrnes
Økonomisjef 906 80 597
Andrea Solbjørg Fivelstad
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll 482 20 439

55 55 33 33

Anne Kari Grimstad
Eiendomssjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Skolesjef 992 62 960
Liv Ingrid Horvli
Teknisk sjef 907 22 223
Eilif Lervik
Barnehagesjef 906 57 095
Mona Reinset
Personalsjef 906 66 842
Ildri Solbakk
Pleie- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum

Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen

Ansatte i avdelingen Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 12 27 35

For justeringer og mer omfattende service skal det bestilles time på forhånd.

71 25 66 66
116117
71 69 91 05

Molde/Kristiansund: 71 12 00 00

71 69 40 20
71 68 90 00
Serviceteknikker 911 14 781

Løykja skole

Ansatte i avdelingen Løykja skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 41 445
477 07 636
Rektor 992 96 091
Inspektør 916 67 346

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

www.nav.no

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ordfører 481 23 126
Ståle Refstie

Personalavdelingen

Ansatte i avdelingen Personalavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 41 494
Personalkonsulent 900 41 494
Lønnskonsulent 900 32 508
Lønnskonsulent 900 62 353
Personalsjef 906 66 842
Ildri Solbakk
Personalkonsulent 900 62 349

Plan-, miljø- og næringstjenesten

Ansatte i avdelingen Plan-, miljø- og næringstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
jordbruksrådgiver 900 82 677
rådgiver 900 74 130
Plankonsulent 900 71 155
byggesaksrådgiver 901 03 441
byggesaksrådgiver 901 10 401
Prosjektleder 993 23 183
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338
rådgiver 901 01 449

Pleie- og omsorgstjenesten

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

974 29 624
911 14 781
901 78 403
913 86 313
demenskoordinator 916 68 915
Kreftsykepleier 469 31 701

Kreftkoordinator er tilgjengelig i kontortid tirsdag og onsdag.

dagl. leder Øran aktivitetshus, avd. for psykisk helse 951 04 371
902 04 783
902 13 894
902 14 354
902 11 566
902 13 652
902 13 653
Pleie- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 98 241 906 29 027
Kontrollutvalgssekretariatet - daglig leder 71 11 15 79
Kontrollutvalgssekretariatet - rådgiver 71 11 14 52

Sande skole

Ansatte i avdelingen Sande skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 25 716
902 32 081
Inspektør 416 36 678
Inspektør 995 34 182
Rektor 481 14 429

Service- og informasjonsavdelingen

Ansatte i avdelingen Service- og informasjonsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00
Konsulent 905 95 726
IKT-konsulent 977 37 335
IKT-konsulent
Arkivleder 906 32 482
Sentralbordoperatør 482 85 023
Konsulent 906 29 027
Konsulent 906 29 783
informasjonsleder 917 29 894
Konsulent 905 98 241
IKT-ansvarlig 991 04 393
Åpningstid 8.00 - 16.00 (15.00) 917 02 917

 

 

 

avdelingsleder 911 20 954
Jorunn Telstad
Sentralbordoperatør 482 85 023

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal

Ansatte i avdelingen Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Sunndal frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Sunndal frivilligsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Auragata 14, 6600 Sunndalsøra 468 16 169
413 12 553
Leder Sunndal frivilligsentral 468 16 169

Sunndal pensjonistsenter

Ansatte i avdelingen Sunndal pensjonistsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Drivavegen 26, 6600 Sunndalsøra 71 69 11 28

Sunndal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Sunndal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
906 37 833
Inspektør 992 73 934
Inspektør 902 66 217
Rektor 416 77 733

Tredal skole

Ansatte i avdelingen Tredal skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 13 086
948 36 003
Rektor 975 73 711
Inspektør 970 82 574
Konstituert inspektør 997 04 445

Økonomiavdelingen

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatteoppkrever 900 15 833
Økonomikonsulent 900 25 769
Økonomisjef 906 80 597
Andrea Solbjørg Fivelstad
Økonomikonsulent 900 21 507
Økonomikonsulent / postmottak økonomi 900 21 507
Økonomikonsulent 900 26 918
Økonomikonsulent 900 27 153

Ålvundfjord skole

Ansatte i avdelingen Ålvundfjord skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Trykk på SFO for å se nummer

Ålvundfjord: 991 63 449

Ålvundeid: 482 73 119

905 89 116
Rektor 905 89 116
Inspektør 996 49 167