Hydro Aluminium Sunndal: Informasjon om flytende naturgass - LNG

I henhold til Storulykkeforskriftens § 12, som skal sikre informasjon til allmennheten, har Hydro Aluminium Sunndal utarbeidet en informasjonsbrosjyre om tankanlegget for flytende naturgass som ligger inne på bedrifens område.

Se brosjyren: Informasjon om flytende naturgass - LNG (PDF, 23 MB)