Årsmelding

Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret. Årsmeldinga er i tillegg et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere med informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter gjennom året.

Årsmeldinger for Sunndal kommune
Årsmeldinger
Årsrapport 2020
Årsmelding for 2019
Årsmelding for 2018
Årsmelding for 2017
Årsmelding for 2016
Årsmelding for 2015
Årsmelding for 2014
Årsmelding for 2013
Årsmelding for 2012
Årsmelding for 2011
Årsmelding for 2010