Årsmelding

Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret. Årsmeldinga er i tillegg et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere med informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter gjennom året.

Årsmeldinger for Sunndal kommune
Årsmeldinger
Årsberetning 2022
Årsberetning 2021
Årsrapport 2020
Årsmelding for 2019
Årsmelding for 2018
Årsmelding for 2017
Årsmelding for 2016
Årsmelding for 2015

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00