Rådmannen

Randi Dyrnes

Assisterende rådmann

Harriet Berntsen

Ansvarsområde

Rådmannen er øverste leder for administrasjonen i Sunndal kommune. Rådmannen skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har rådmannen følgende ansvarsområde:
* samarbeid med ordfører og politisk ledelse
* iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater
* utvikling av Sunndal som lokalsamfunn
* overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon
* overordnet informasjonsansvar
* beredskap
* kommunestatistikk
* brukerundersøkelser
* utredninger og saksbehandling

Navn Stilling Mobil
Randi Dyrnes Rådmann 957 52 507
Harriet Berntsen Assisterende rådmann 991 57 947

Kontaktinformasjon

Randi Dyrnes
Rådmann
E-post
Telefon 71 69 90 00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra