Rådmann

Randi DyrnesRandi Dyrnes, rådmann - Klikk for stort bilde

Assisterende rådmann

Harriet Berntsen

Ansvarsområde

Rådmannen er øverste leder for administrasjonen i Sunndal kommune. Rådmannen skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har rådmannen følgende ansvarsområde:
* samarbeid med ordfører og politisk ledelse
* iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater
* utvikling av Sunndal som lokalsamfunn
* overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon
* overordnet informasjonsansvar
* beredskap
* kommunestatistikk
* brukerundersøkelser
* utredninger og saksbehandling

Rådmann og assisterende rådmann i Sunndal kommune Rådmann og assisterende rådmann i Sunndal kommune
Navn / E-post Stilling Telefon Mobil
Randi Dyrnes Rådmann 71 69 90 04 957 52 507
Harriet Berntsen Ass. rådmann 71 69 90 02 991 57 947

Kontaktinformasjon

Randi Dyrnes
E-post
Telefon 71 69 90 00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra