Økonomiavdelingen

Ansvarsområde

* budsjett og økonomiplan
* regnskapsføring
* innfordring av skatt, arbeidsgiveravgift og andre kommunale krav
* eiendomsskatt
* innkjøp

Ansatte økonomiavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Bjørn Flemmen Steinland Økonomisjef 915 44 349
Ingrid Berset Lien Økonomikonsulent 900 39 875
Karin Haugen Økonomikonsulent 900 21 507
Mali Kindsbekken Økonomikonsulent 915 74 379
Merete Hoås Sveen Økonomikonsulent 900 27 153
Monica Holthe Økonomikonsulent 900 26 918

Kontaktinformasjon

Bjørn Flemmen Steinland
økonomisjef
E-post
Mobil 915 44 349

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra