Økonomiavdelingen

Ansvarsområde

* budsjett og økonomiplan
* regnskapsføring
* innfordring av skatt, arbeidsgiveravgift og andre kommunale krav
* eiendomsskatt
* innkjøp

Ansatte økonomiavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Britt Lovise Braaten Økonomikonsulent skatt 900 15 833
Eli Nordvik Mæhle Lønnskonsulent 900 32 508
Karin Haugen Økonomikonsulent 900 21 507
Merete Hoås Sveen Økonomikonsulent 900 27 153
Monica Holthe Økonomikonsulent 900 26 918
Per Ole Bratset Økonomikonsulent 900 25 769

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra