Økonomiavdelingen

Leder

Bjørn Flemmen Steinland, økonomisjef

Ansvarsområde

* budsjett og økonomiplan
* regnskapsføring
* innfordring av skatt, arbeidsgiveravgift og andre kommunale krav
* eiendomsskatt
* innkjøp

Ansatte økonomiavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Bjørn Flemmen Steinland Økonimisjef 915 44 349
Britt Lovise Braaten Økonomikonsulent skatt 900 15 833
Karin Haugen Økonomikonsulent 900 21 507
Merete Hoås Sveen Økonomikonsulent 900 27 153
Monica Holthe Økonomikonsulent 900 26 918

Kontaktinformasjon

Bjørn Flemmen Steinland
Økonomisjef
E-post
Mobil 915 44 349

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra