Kommunedirektør

Randi Dyrnes

Assisterende kommunedirektør

Bjørn Flemmen Steinland

Ansvarsområde

Kommunedirektøren er øverste leder for administrasjonen i Sunndal kommune. Kommunedirektøren skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har kommunedirektøren følgende ansvarsområde:

  • samarbeid med ordfører og politisk ledelse
  • iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater
  • utvikling av Sunndal som lokalsamfunn
  • overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon
  • overordnet informasjonsansvar
  • beredskap
  • kommunestatistikk
  • brukerundersøkelser
  • utredninger og saksbehandling

 

Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør i Sunndal kommune
Navn Stilling Mobil
Randi Dyrnes Kommunedirektør 95 75 25 07
Bjørn Flemmen Steinland Assisterende kommunedirektør 91 54 43 49

Kontaktinformasjon

Randi Dyrnes
Kommunedirektør
E-post

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra