Kommunedirektør

Randi Dyrnes

Assisterende kommunedirektør

Bjørn Flemmen Steinland

Ansvarsområde

Kommunedirektøren er øverste leder for administrasjonen i Sunndal kommune. Kommunedirektøren skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har kommunedirektøren følgende ansvarsområde:
* samarbeid med ordfører og politisk ledelse
* iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater
* utvikling av Sunndal som lokalsamfunn
* overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon
* overordnet informasjonsansvar
* beredskap
* kommunestatistikk
* brukerundersøkelser
* utredninger og saksbehandling

Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør i Sunndal kommune
Navn Stilling
Randi Dyrnes Kommunedirektør
Bjørn Flemmen Steinland Assisterende kommunedirektør

Kontaktinformasjon

Randi Dyrnes
Kommunedirektør
E-post
Mobil 957 52 507

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra