Kommunalteknisk tjeneste

Leder

Eilif M Lervik, teknisk sjef

Ansvarsområde

Drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor:
- vann
- avløp
- veger og maskinstasjon
- park og idrettsanlegg
- elveforbygninger
- kart og oppmåling
- torgplasser

Kontaktpersoner kommunalteknisk tjeneste i Sunndal kommune
Navn/ E-post Tittel Mobil
Eilif M. Lervik Teknisk sjef 907 22 223
Ingrid Berset Lien Økonomikonsulent 900 39 875
Grete Marie Trædal Teknisk planlegger 908 90 177
Sigurd Stangvik Leder oppmålingsavd. 993 49 854
Heidi Walle Reiten Ingeniør, oppmåling 947 90 849
Emil Bråten Oppsynsmann veg/park/renovasjon 982 10 382
Bjørn Røkkum Oppsynsmann VA 913 86 294

Kontaktinformasjon

Eilif Lervik
Teknisk sjef
E-post
Mobil 907 22 223

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra