Kommunalteknisk tjeneste

LederEilif M Lervik, teknisk sjef - Klikk for stort bilde

Eilif M Lervik, teknisk sjef

Ansvarsområde

Drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor:
- vann
- avløp
- veger og maskinstasjon
- renovasjon
- park og idrettsanlegg
- brann- og feiertjeneste
- elveforbygninger
- kart og oppmåling
- torgplasser

Kontaktpersoner kommunalteknisk tjeneste i Sunndal kommune Kontaktpersoner kommunalteknisk tjeneste i Sunndal kommune
Navn/ E-post Tittel Telefon Mobil
Eilif M. Lervik Teknisk sjef 71 69 92 15 907 22 223
Mali Kindsbekken Økonomikonsulent 71 69 92 43
Grete Marie Trædal Teknisk planlegger 71 69 92 37 908 90 177
Sigurd Stangvik Leder oppmålingsavd. 71 69 92 14 993 49 854
Øyvind Gjøvik Oppsynsmann renovasjon/veg 71 69 92 16 917 61 104
Bjørn Røkkum Oppsynsmann VA 71 69 92 12 913 86 294
Steinar Hauglum Varabrannsjef 71 69 13 90 416 93 988

Kontaktinformasjon

Eilif M Lervik
Teknisk sjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 907 22 223

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra