Kommunalteknisk tjeneste

Leder

Grete Marie Trædal, konst. teknisk sjef

Ansvarsområde

Drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor:
- vann
- avløp
- veger og maskinstasjon
- park og idrettsanlegg
- elveforbygninger
- kart og oppmåling
- torgplasser

Kontaktpersoner kommunalteknisk tjeneste i Sunndal kommune
Navn/ E-post Tittel Mobil
Grete Marie Trædal Konst. teknisk sjef 908 90 177
Ingrid Berset Lien Økonomikonsulent 900 39 875
Sigurd Stangvik Leder oppmålingsavd. 993 49 854
Heidi Walle Reiten Ingeniør, oppmåling 947 90 849
Birger Bakken Oppsynsmann veg/park/renovasjon 997 77 830
Bjørn Røkkum Oppsynsmann VA 913 86 294

Kontaktinformasjon

Grete Marie Trædal
Konst. teknisk sjef
E-post
Mobil 908 90 177

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra