Helse- og barneverntjenesten

Leder

Helsesjef Britt Iren Bæverfjord

Ansvarsområde

* kommunal legetjeneste
* svangerskapsomsorg
* helsestasjon 0-5 år
* skolehelsetjenesten
* helsestasjon for ungdom
* kommunepsykolog
* smittevernarbeid og reisevaksinasjon
* fysioterapi
* Frisklivssentral og folkehelsearbeid
* miljøretta helsevern
* interkommunalt barnevern for Nesset, Sunndal og Tingvoll
* Sunndal Distriktsmedisinske Senter

Ledere og ansatte helse- og barnevernstjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon
Britt Iren Bæverfjord Helsesjef 950 81 824
Liv Marit Møllenes Saksbehandler 902 60 215
Svein Anders Grimstad Kommuneoverlege/ Smittevernlege
Grete Erlien Jordmor 905 15 049
Hildegunn Ruste Ledende helsessykepleier 948 44 346
Peggy Ranheim Folkehelsekoordinator/ Sunndal DMS 902 48 841
Målfrid Rakstang Rød Sjefsfysioterapeut 906 35 982
Marianne Romfo Barnevernleder 468 29 498
Frode Neergaard Psykolog

Kontaktinformasjon

Britt Iren Bæverfjord
Helsesjef
E-post
Mobil 950 81 824

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra