Helse- og barneverntjenesten

Leder

Helsesjef Britt Iren BæverfjordBritt Iren Bæverfjord - Klikk for stort bilde

Ansvarsområde

* kommunal legetjeneste
* svangerskapsomsorg
* helsestasjon 0-5 år
* skolehelsetjenesten
* helsestasjon for ungdom
* kommunepsykolog
* smittevernarbeid og reisevaksinasjon
* fysioterapi
* Frisklivssentral og folkehelsearbeid
* miljøretta helsevern
* interkommunalt barnevern for Nesset, Sunndal og Tingvoll
* Sunndal Distriktsmedisinske Senter

Ledere og ansatte helse- og barnevernstjenesten i Sunndal kommune Ledere og ansatte helse- og barnevernstjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon Mobil
Britt Iren Bæverfjord Helsesjef 71 69 90 35 950 81 824
Liv Marit Møllenes Saksbehandler 71 69 90 30 948 44 346
Svein Anders Grimstad Kommuneoverlege/Smittevernlege 71 68 90 00
Grete Erlien Jordmor 71 69 90 33 905 15 049
Peggy Ranheim Folkehelsekoordinator/ Sunndal DMS 71 69 90 42 412 63 977
Målfrid Rakstang Rød Sjefsfysioterapeut 71 69 90 51 906 35 982
Marianne Romfo Barnevernleder 71 69 91 31
Frode Neergaard Psykolog 71 69 90 30

Kontaktinformasjon

Britt Iren Bæverfjord
Helsesjef
E-post
Telefon 71 69 90 30
Mobil 950 81 824

Postadresse

Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra