Grunnskoletjenesten

Ansvarsområde

Drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger

Ledere og rektorer grunnskoletjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Arbeidssted Telefon
Gerd Anne Bråttvik Skolesjef Grunnskoletjenesten 970 32 471
Dagrun Brattset Konst. rektor Sunndal ungdomsskole 992 73 934
Ole Bruseth Rektor Gjøra skole 992 47 696
Tove Hansen Rektor Tredal skole 975 73 711
Christian Ludvigsen Rektor Ålvundfjord skole 905 89 116
Christin Svestad Rektor Sande skole 481 14 429
Magne Bjorli Rektor Løykja skole 992 96 091

Kontaktinformasjon

Gerd Anne Bråttvik
Skolesjef
E-post
Mobil 970 32 471

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra