Grunnskoletjenesten

Leder

Liv Ingrid Horvli, skolesjef

Ansvarsområde

Drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger

Ledere og rektorer grunnskoletjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Arbeidssted Telefon
Liv Ingrid Horvli Skolesjef Grunnskoletjenesten 992 62 960
Gjertrud Bruseth Rådgiver Grunnskoletjenesten 915 71 976
Merete Linseth Rådgiver Grunnskoletjenesten 997 95 838
Hilde Andersen Rådgiver Grunnskoletjenesten 996 37 279
Marit Kristine Hovind Rektor Sunndal ungdomsskole 416 77 733
Ole Bruseth Rektor Gjøra skole 992 47 696
Tove Hansen Rektor Tredal skole 975 73 711
Christian Ludvigsen Rektor Ålvundfjord skole 905 89 116
Christin Svestad Rektor Sande skole 481 14 429
Magne Bjorli Rektor Løykja skole 992 96 091

Kontaktinformasjon

Liv Ingrid Horvli
Skolesjef
E-post
Mobil 992 62 960

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra