Eiendomstjenesten

Leder

Jan Erik Holthe, eiendomssjef

Ansvarsområde

Eiendomstjenesten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen og gjennomføring av kommunale byggeprosjekter.

Ledere eiendomstjenesten i Sunndal komune
Navn / Epost Tittel Telefon
Jan Erik Holthe Eiendomssjef 911 14 784
Sigbjørn Utne Prosjekt- og byggeleder 414 42 900
Harald Johnsen Vedlikeholdsleder 911 14 777
Linda Olsen Renholdsleder 482 54 510
Frank A. Sæther Formann vedlikehold 917 61 082
Arild Valset Enøkansvarlig 911 14 782

Kontaktinformasjon

Jan Erik Holthe
Eiendomssjef
E-post
Mobil 911 14 784

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra