Barnehagetjenesten

Ansvarsområde

Drift av kommunens barnehager.

Ledere og styrere i barnehagetjenesten i Sunndal kommune
Navn Stilling Arbeidssted Telefon
Mona Reinset Barnehagesjef Rådhuset 906 57 095
Berit Aasen Rådgiver Rådhuset 971 70 056
Wenche Tjugum Styrer Holten barnehage 414 72 906
Ingeborg Johansen Styrer Holssand barnehage 975 42 787
Randi Dørrum Styrer Ålvundeid barnehage 913 57 766
Kristin Børset Styrer Tredal barnehage 906 54 623

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra