Barnehagetjenesten

Ansvarsområde

Drift av kommunens barnehager.

Ledere og styrere i barnehagetjenesten i Sunndal kommune
Navn Stilling Arbeidssted Telefon
Mona Reinset Barnehagesjef Rådhuset 90 65 70 95
Berit Aasen Rådgiver Rådhuset 97 17 00 56
Wenche Tjugum Styrer Holten barnehage 41 47 29 06
Ingeborg Johansen Styrer Holssand barnehage 97 54 27 87
Randi Dørrum Styrer Ålvundeid barnehage 91 35 77 66
Kristin Børset Styrer Tredal barnehage 90 65 46 23

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra