Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget 2021Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,

b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,

c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,

d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,

e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,

f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.


Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.

AMU har minst fire møter i året.


Medlemmer 2021

 

Medlem

Rolle

Vara

Rolle

Arbeidsgiver

Randi Dyrnes

Kommunedirektør, leder

Mona Reinset

 

 

 

Barnehagesjef

 

 

 

Kirsti Angelhus

Personalsjef, nestleder

Anne Berit Vullum

Helse og omsorgssjef

Jan Erik Holthe

Teknisk sjef​​​​​​​

 

 

 

Medlem forbund

Forbund/rolle

Vara

Forbund/rolle

Arbeidstaker

Gerda Lervik

Fagforbundet, HTV

Ole Anders Andreassen

SL, HTV

Sissel G Bjørnhjell

Fagforbundet, leder

Oddny Hafsås

Fagforbundet Nestleder

Eli Smisetfoss

Utdanningsforbundet, HTV

Maria Lotsberg

NSF, HTV

Marit Hafsås

HVO

Gunhild Ulvund

Nestleder