Administrativ organisering - klikkbart bilde

Rådmannen Økonomiavdelingen Personalavdelingen Grunnskoletjenesen Helse- og barneverntjenesten Barnehagetjenesten Pleie- og omsorgstjenesten NAV Sunndal PLan-, miljø- og næringstjenesten Eiendomstjeneste Innvandrertjensten Kommunalteknisk tjeneste Kulturtjenesten Service- og informasjonsavdelingen