Administrativ organisering - klikkbart bilde

KommunedirektørØkonomiavdelingenPersonalavdelingenGrunnskoletjenestenBarnehagetjenestenService- og informasjonsavdelingenHelse- og barneverntjenestenPleie- og omsorgstjenestenNAV SunndalKommunalteknisk tjenesteEiendomstjenestenKulturtjenestenPlan- miljø- og næringstjenestenInnvandrertjenesten