Administrativ organisering - klikkbart bilde

Kommunedirektør Økonomiavdelingen Personalavdelingen Grunnskoletjenesten Barnehagetjenesten Service- og informasjonsavdelingen Helse- og barneverntjenesten Pleie- og omsorgstjenesten NAV Sunndal Kommunalteknisk tjeneste Eiendomstjenesten Kulturtjenesten Plan- miljø- og næringstjenesten Innvandrertjenesten