Administrativ organisering - klikkbart bilde

OrganisasjonskartKommunedirektørØkonomiavdelingenPersonalavdelingenPPT Sunndal og TingvollPlan, miljø- og næringsavdelingenGrunnskoletjenestenBarnehagetjenestenHelse- og omsorgstjenestenHelsetjenestenInnvandrertjenestenTekniske tjenesterKulturtjenestenNAV SunndalService- og informasjonsavdelingen