Administrativ organisering - klikkbart bilde

KommunedirektørØkonomiavdelingenPersonalavdelingenGrunnskoletjenestenBarnehagetjenestenHelse- og omsorgstjenestenHelsetjenestenNAV SunndalService- og informasjonsavdelingenKommunalteknisk tjenestePlan-, miljø og næringstjenestenEiendomstjenestenKulturtjenestenInnvandrertjenesten