Administrativ organisering - klikkbart bilde

KommunedirektørØkonomiavdelingenPersonalavdelingenPPT Sunndal og TingvollGrunnskoletjenestenBarnehagetjenestenHelse- og omsorgstjenestenHelsetjenestenNAV SunndalService- og informasjonsavdelingenKommunalteknisk tjenestePlan-, miljø og næringstjenestenEiendomstjenestenKulturtjenestenInnvandrertjenesten