Kommunedirektørens ledergruppe

I ledergruppa sitter kommunedirektøren, assisterende kommunedirektør og sjefene for hver enkelt tjeneste og stab i Sunndal kommune.

Ledergruppen i Sunndal kommune
Navn / epost Tittel Telefon
Randi Dyrnes Kommunedirektør 957 52 507
Bjørn Flemmen Steinland Økonomisjef 915 44 349
Mona Reinset Barnehagesjef 906 57 095
Jan Erik Holthe Teknisk sjef 911 14 784
Gerd Anne Bråttvik Skolesjef 970 32 471
Britt Iren Bæverfjord Helsesjef 950 81 824
Laila Almhjell-Ims Sjef for innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 908 69 503
Ole Magne Ansnes Kultursjef 975 95 148
Anne Guri Aase Plansjef 918 05 950
Anne Berit Vullum Helse- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Kari Grimstad Sjef for NAV Sunndal 482 20 439