Rådmannens ledergruppe

I rådmannens ledergruppe sitter rådmannen, ass. rådmann og sjefene for hver enkelt tjeneste og stab i Sunndal kommune.

Navn / epost Tittel Telefon
Randi Dyrnes Rådmann 957 52 507
Harriet Betnsen Ass. rådmann 991 57 947
Andrea Fivelstad Økonomisjef 906 80 597
Ildri Solbakk Personalsjef 906 66 842
Mona Reinset Barnehagesjef 906 57 095
Jan Erik Holthe Eiendomssjef 911 14 784
Liv Ingrid Horvli Skolesjef 992 62 960
Britt Iren Bæverfjord Helsesjef 950 81 824
Bente Mosbakk Sjef for innvandrertjenesten 908 69 503
Eilif Lervik Teknisk sjef 907 22 223
Ole Magne Ansnes Kultursjef 975 95 148
Anne Guri Aase Plansjef 918 05 950
Anne Berit Vullum Pleie- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Kari Grimstad Sjef for NAV Sunndal 482 20 439