Kommunedirektørens ledergruppe

I ledergruppa sitter kommunedirektøren, assisterende kommunedirektør og sjefene for hver enkelt tjeneste og stab i Sunndal kommune.

Ledergruppen i Sunndal kommune
Navn / epost Tittel Telefon
Randi Dyrnes Kommunedirektør 95 75 25 07
Bjørn Flemmen Steinland Assisterende kommunedirektør 91 54 43 49
Kirsti Hammervold Angelhus Personalsjef 99 22 58 58
Mona Reinset Barnehagesjef 90 65 70 95
Jan Erik Holthe Teknisk sjef 91 11 47 84
Gerd Anne Bråttvik Skolesjef 97 03 24 71
Britt Iren Bæverfjord Helsesjef 95 08 18 24
Laila Almhjell-Ims Sjef for innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 90 86 95 03
Ole Magne Ansnes Kultursjef 97 59 51 48
Inger Helene Sira Konst. plansjef 99 32 31 83
Anne Berit Vullum Helse- og omsorgssjef 90 14 80 16
Anne Kari Grimstad Sjef for NAV Sunndal 48 22 04 39

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.