Lesedigg

Lesedigg er ein nettstad laga for å hjelpe barn med å finne bøker som passar for dei. Her finn du bokomtalar, bokmeldingar, forfatterintervju og aktivitetar tilpassa barnet.

Lesedigg er utvikla av Nynorsk kultursentrum, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune og Landssamanslutninga av nynorskkommunar ved Framtida Junior.Nasjonalbiblioteket har støtta utviklinga av Lesedigg.

Nettstaden blir drifta av Framtida Junior.

Sjekk ut kva dei har å tilbyde nedanfor eller besøk sida deira her.