PressReader

Aviser og tidsskrift frå mesta alle land i verda. På Sunndal folkebibliotek får du gratis tilgang!

PressReader gjev deg tilgang til 7.600 aviser og tidsskrift på meir enn 60 språk. Der finn du nett no ca. 70 norske aviser og tidsskrift, mellom anna Aftenposten og Dagbladet samt mange lokalaviser. I tillegg er det eit godt utval av ulike publikasjonar på alle dei nordiske språka.

Les og last ned på nettbrett og smarttelefon og tak med deg heim i inntil 48 timar. Om du loggar deg på nettverket når du vitjar bibliotek i Møre og Romsdal, kan du halde fram å lese magasin i to dagar etter siste bibliotekvitjing. Les du på andre språk enn norsk, kan du finne eit mangfald av internasjonale publikasjonar å lese.

 

Slik brukar du PressReader:

1. Gå inn på nesstaden til PressReader eller last ned appen frå Google PlayAppStore eller Windows. Du treng ikkje registrere brukar.

2. For å få tilgang må du opne appen eller nettstaden i lokala til biblioteket og opne ynskt avis eller tidsskrift.

3. Tilgangen varar i 48 timar etter at du forlét biblioteket. Deretter må du attende til biblioteket for å fornye tilgangen. Du kan til ei kvar tid lese publikasjonane du har lasta ned.