Unge bokbloggarar

Skjermdump frå unge bokbloggere for mellomtrinnet   Skjermdump frå unge bokbloggere for ungdomstrinnet 

Norske barn og ungdomar les mange bøker – på skulen, i fritida, som tvang, heilt frivillig, på senga, i ferien, av mor eller far, som lydbøker, eboker...

Unge bokbloggarar meiner at barn og unge er dei beste til å inspirere kvarandre til å lese endå meir. Det tyder at dei ynskjer at barn og unge skal fortelje sine jamnaldrande kva dei tykkjer om bøker dei har lese. På unge bokbloggere kan nett det skje! Bloggen er todelt – ein for mellomtrinnet og ein for ungdomstrinnet.

Bloggen er eit samarbeid mellom skular, bibliotek og aviser.

 

Unge bokbloggere for mellomtrinnet

Unge bokbloggere for ungdomstrinnet

Artikkelliste