Bokkasse og klassesett

Illustrasjonsfoto: Samling av bøker - Klikk for stort bilde 

Vil du fylle klasserommet med nye bøker? Då kan du tinge bokkasse eller klassesett fra biblioteket.

Bokkasse

Treng du ei bokkasse til å ha i klasserommet eller i barnehagen? Tak kontakt med oss, so plukkar vi ut og registrerer bøkene til dykk.

 

Klassesett

Viss heile klassen skal lese same bok, kan du tinge klassesett. Sunndal folkebibliotek har ikkje klassesett sjølv, men kan tinge frå andre bibliotek. Tak kontakt for å høyre om aktuelle titlar er tilgjengeleg.

 

Tinge bokkasse eller klassesett

Når du tingar bokkasse eller klassesett plukkar vi ut bøker ved fyrste høve og tek kontakt når kassa er klar.

Biblioteket har ikkje klassesett sjølv. Du må difor rekne med noko ventetid, sidan vi må tinge inn bøkene frå andre bibliotek.

Både bokkasser og klassesett må hentast på biblioteket innanfor opningstida.
Dette kan vere vanskegrad, særskilte titlar, forfattarar, emne eller materialtypar (til dømes lydbøker, taktile bøker med meir)Dette kan vere vanskegrad, særskilte titlar, forfattarar, emne eller materialtypar (til dømes lydbøker, taktile bøker med meir)
Felt merket med * må fylles ut