Ansattoversikt


Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 14 099

Nøisomhedsvegen 12, 6416 Molde

Ergoterapeut 482 10 935
barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal 976 01 616
947 80 449

   711 22 060

71 65 59 00

Akuttelefon (i kontortida)

Sunndal og Tingvoll
Telefon: 90 71 78 25

Barnevernvakt (utenom arbeidstid)

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Telefon: 97 60 16 16

907 14 174

betjent alle dager kl 08.30–10.00 og 13.00–15.15

 

71 25 66 66
993 54 742
71 69 10 11
901 65 817
902 60 215

 

 

901 59 512

Åpen hverdager kl 09.00–15.00

Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Synskontakt - dagansvar sone 481 21 842
Fysioterapeut 71 40 56 78
Spesialsykepleier
902 62 983
Psykisk helse 901 23 516
71 11 51 55 974 15 580

Hjemmeside: www.smiso-mr.no

Psykolog - spesialist i klinisk psykologi 901 94 708
kognitiv terapeut 916 96 442
kognitiv terapeut 907 16 062
Hørselkontakt 911 14 781