Ansattoversikt


Helse- og barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Helse- og barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Akuttelefon til Barneverntjenesten 948 71 630
Ergoterapeut 482 10 935
Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 909 73 061
barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal 976 01 616
947 80 449

   711 22 060

993 54 742
71 69 10 11
902 60 215
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Synskontakt - dagansvar sone 481 21 842
Fysioterapeut 71 40 56 78
Spesialsykepleier
902 62 983
Psykolog - spesialist i klinisk psykologi 906 30 756
Folkehelsekoordinator/Leder for Distriktsmedisinsk Senter 902 48 841
Barnevernleder 468 29 498
Sjeffysioterapeut 906 35 982
Hørselkontakt 911 14 781