Ansattoversikt


Helsestasjonen - Helse- og barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen - Helse- og barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 60 215
Helsesykepleier 902 63 799
Familieveileder 902 65 577
Jordmor 905 15 049
Helsesykepleier 476 35 706
Helsesykepleier 950 64 903
Helsesykepleier 957 30 467
Saksbehandler 904 71 657
Ledende helsesykepleier 948 44 246