Ansattoversikt


Plan-, miljø- og næringstjenesten

Ansatte i avdelingen Plan-, miljø- og næringstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 918 05 950
Anne Guri Aase
Prosjektleder 993 23 183
byggesaksrådgiver 901 03 441
904 08 790
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338
rådgiver 901 01 449