Ansattoversikt


Pleie- og omsorgstjenesten

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

974 29 624
911 14 781
901 78 403
913 86 313
demenskoordinator 916 68 915
Kreftsykepleier 469 31 701

Kreftkoordinator er tilgjengelig i kontortid tirsdag og onsdag.

dagl. leder Øran aktivitetshus, avd. for psykisk helse 951 04 371
902 04 783
902 13 894
902 14 354
902 11 566
902 13 652
902 13 653
Pleie- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum