Ansattoversikt


Eiendomstjenesten

Ansatte i avdelingen Eiendomstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholdsleder 979 79 457
Eiendomssjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Vedlikeholdsleder 911 14 777
Formann 917 61 082
prosjekt- og byggeleder 414 42 900
Formann 911 14 782