Vil du være meddommer?

Det skal utnevnes nye meddommere for perioden 01.01.2025 til 31.12.2028.

Det skal velges meddommere til tre ulike utvalg:

  1. Meddommere til Frostating lagmannsrett (12 stk)
  2. Meddommere til Møre og Romsdal tingrett (19 stk)
  3. Meddommere til Møre og Romsdal jordskifterett (8 stk)

Det skal velges nye medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2025 til 31.12.2028.

  1. Medlem i forliksrådet (3 medlemmer med 3 varamedlemmer)

Hva skjer i forliksrådet?

 

I tillegg skal det forslås kandidater til utvalget av skjønnsmedlemmer til fylkeskommunen. 

I hovedsak gjelder samme krav til skjønnsmedlemmer som meddommere, men øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmedlemmer.

Vil du vite mer om skjønnsmedlemmer:

Oppnevning av skjønnsmedlemmer

Hva er et skjønnsmedlem

Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Vi inviterer deg som innbygger i Sunndal til å melde din interesse eller komme med forslag til kandidater til meddommere og skjønnsmedlemmer.

 

Generelle krav til den som velges som meddommer 

  • være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
  • ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 

 

Her melder du din interesse  Frist for innmelding 17. april.

Ønsker du å melde inn kandidater sender du en e-post til post@sunndal.kommune.no