Vil du være med på vaksinasjonsdugnaden?

VaksinevakterVaksineringen av innbyggerne i Sunndal er godt i gang, og nå planlegger vi vaksinasjon for sommeren 2021. Folkehelseinstituttet varsler større leveranser av vaksiner i månedene juni-august. I denne forbindelse ønsker vi hjelp fra frivillige til ulike praktiske oppgaver i eller utenfor vaksinasjonslokalet i ukene 25-32.

Aktuelle oppgaver:

  • dirigere trafikk og parkering
  • køordning/veivisere
  • Passe på smittevern
  • desinfisere stoler mellom puljene

Type oppgaver kan endre seg.

Frivillige vil være med i team sammen med kommuneansatte og rutinert personale.

Alle vil få grundig opplæring i forkant.

Vaksinering foregår sannsynligvis onsdager (ettermiddag/kveld), torsdager (hele dagen) og fredager (hele dagen). Dette kan endres dersom leveransetidspunkt for vaksinene endrer seg.

Vi ønsker i utgangspunktet bistand i ukene 25-32, men dette kan også endre seg dersom vaksineleveransene endres.

Har du lyst til å bidra?

Registrer deg i skjemaet her

eller ta kontakt med vaksinasjonsgruppa v/Evy Austad, telefon 901 68 533, og oppgi når du har mulighet til å bidra (hvilke uker).

Du vil bli deretter bli kontaktet hvis og når det blir aktuelt med hjelp.