Vedlikeholdsarbeid på Børset bru, Ålvundeid

Klikk for stort bildeSunndal kommune er i uke 5 i gang med nødvendig vedlikeholdsarbeid på Børset bru, med mulig stenging i perioder. Stenging vil bli varslet til berørte, og det vil bli skiltet omkjøring om Valsetvegen. Gående og syklende får mulighet til å passere.

Det er vedlikehold på bærende konstruksjoner som skal utføres, bl.a. fyllingsarbeid og støping på fundamentet under brua.

Planlagt stenging fredag 31. januar, fra kl 10.00 - 15.00 (med forbehold om uforutsette hendelser som kan påvirke tidsrommet for stenging).

Kontaktinformasjon

Emil Bråten
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 982 10 382