Vannavstenging på Hoelsand mandag 20. mai

Klikk for stort bilde På grunn av arbeid på ledningsnettet blir vannet avstengt på Hoelsand mandag 20. mai fra kl 09.30 til ca. kl 11.00.

Abonnenter som blir direkte berørt av avstengingen har fått varsel om dette. Det må påregnes at vannet kan bli misfarget etter dette, husk derfor å la vannet renne til det er rent igjen.