Valg 2019 - står du i manntallet ?

Valglogo - Klikk for stort bilde

Den som skal stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september, må stå oppført i manntallet. I Sunndal kommune blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn fra medio juli, og vil ligge ute til og med valgdagen 9. september.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Den som ønsker å få rettet opp feil i manntallet, må sende et skriftlig, begrunnet krav til valgstyret i kommunen. Flytting som har skjedd etter 30. juni gir ikke rett til oppføring i valgmanntallet i tilflyttingskommunen.

Manntallet er lagt ut på følgende steder i Sunndal:

 

Krets                             Utleggingssted

Gjøra og Musgjerd                            Joker Sunndalsporten

Løykja og Fale                                  Sunndal rådhus

Håsen/Litldalen/Viklandet                 Sunndal rådhus

Øksendal                                           Sunndal rådhus

Ålvundeid og Ålvundfjord                  Coop Marked Ålvundeid og Joker Ålvundfjord

Sunndalsøra og Furu                        Sunndal rådhus

Hovedmanntallet                               Sunndal folkebibliotek og Sunndal rådhus

                                                          


Valgstyret i Sunndal,
postboks 94,
6601 Sunndalsøra

Ved henvendelse, telefon 71 69 90 00.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra