Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Pfizer vaksineHelsemyndighetene har utvidet rådene om vaksinasjon til også å gjelde enkelte grupper barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom. Sunndal kommune vil tilby vaksinasjon av denne gruppa, og er i den sammenheng også vaksinasjonskommune for Surnadal kommune. De ønsker nå å kartlegge aktuelle barn for vaksinering. 

- Vi ønsker at foreldre med barn med alvorlig grunnsykdom som spesifisert nedenfor, tar kontakt så snart som mulig, sier vaksinekoordinator Gunn Inger Reiten.

Vaksinene sendes ut til kommunene denne uka, og det vil bli satt opp en dag for vaksinering av den aktuelle gruppa når den er kartlagt, sannsynligvis på nyåret.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine er:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder)
  • Behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege

Det er utviklet en egen Comirnaty (Pfizer) vaksine for barn i alderen 5-11 år, som bl.a. har lavere konsentrasjon av antigen, og gis i et mindre volum. Vaksinen skal gis i to doser, der det er anbefalt 8 uker mellom dosene. 

Barn og unge under 16 år må ha samtykke fra foreldrene om koronavaksinasjon. For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Samtykkeskjema finnes på FHI sine sider.

Ta kontakt snarest dersom du har barn som du mener faller inn i gruppa som kan få vaksine:

Helsestasjonen, tlf. 902 60 215,
helsesjef Britt Iren Bæverfjord, tlf. 950 81 824 eller
vaksinekoordinator Gunn Inger Reiten, tlf. 902 80 422