Vaksinering: lengre intervall mellom dosene for 16- og 17-åringer

Pfizer vaksine16- og 17-åringene i Sunndal ble vaksinert i august, og fikk da time til sin andre vaksinedose 8 uker etter, i slutten av oktober. FHI har imidlertid i ettertid vurdert ny kunnskap, og anbefaler at intervallet mellom vaksinedosene endres til 12 uker. Sunndal kommune følger helsemyndighetenes anbefalinger, og forskyver dose 2 for denne gruppa.

Ungdommene vil derfor få ny time ca 4 uker senere enn opprinnelig time. De vil i løpet av denne uka motta både SMS med avlysning av opprinnelig time, og SMS med tidspunkt for ny time.