VAKSINERING: 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

koronavaksineDet er besluttet å tilby 3. dose med koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Sunndal kommune går i gang med vaksinering av denne gruppa fra og med uke 37 (fredag 17. september).

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar i henhold til FHI sin oversikt, bes ta kontakt med vaksinekoordinator Gunn Inger Reiten, tlf. 902 80 422.

Se mer informasjon på FHI sine sider om tilbud om 3. dose.

Der finner du informasjon om hvem som kan få tilbud, og hva slags dokumentasjon som kreves.