Vaksinasjonsdekning viktig når nasjonale koronatiltak avvikles

kommuneoverlege Svein Anders GrimstadMye tyder på at de fleste nasjonale koronatiltakene nå raskt vil bli avviklet. Kanskje kommer regjeringen allerede før helga med en kunngjøring. Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad oppfordrer derfor nå alle som ikke er fullvaksinerte, til å la seg vaksinere.

I en pressemelding 23.09.21 sier kommuneoverlegen videre:

I Sunndal har vi gjennom hele koronaperioden så langt vært forskånet fra store utbrudd og inngripende lokale tiltak. Viktigste årsak er nok at det relativt sett er lite mobilitet av mennesker ut og inn av nærområdet. Likevel vil jeg benytte anledningen til å gi anerkjennelse til den kollektive ansvarlighet som gjennom hele perioden har preget lokalsamfunnet.

Vaksinasjonsdekningen i Sunndal er meget bra. Likevel er det grunn til å bekymre seg for Covid-19 spredning blant uvaksinerte når de nasjonale tiltakene blir avviklet. Jeg vil derfor sterkt oppfordre alle som ikke er fullvaksinert, til å bestille vaksinering på telefon 901 59 512. Telefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00 – 15.00. Det er god kapasitet.

Jeg vil avslutningsvis minne om at smitteoverføring fra uvaksinerte til fullvaksinerte i risikogruppene kan gi alvorlig sykdomsforløp. De aller fleste av våre helsearbeidere er fullvaksinert. De få som ikke er det, har fått pålegg om å bruke munnbind og engangshansker når de er i nærkontakt med brukere.

Svein Anders Grimstad
kommuneoverlege