Våg å snakke om selvmordstanker - det kan redde liv!

Snakk om selvmordstanker - kampanje - Klikk for stort bildeSnakk om selvmordstanker

24. oktober startet en kampanje i vår region der målet er å øke kunnskapen om selvmord i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. Kampanjen er et ledd i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025».  

Tiltakene består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for ansatte i kommuner, helseforetak, fastleger og frivillige.      

Hovedmålet med kampanjen er å bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmord, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. I tillegg er det et mål at flere skal få mot til å fortelle at de har selvmordstanker, og at mennesker rundt skal tørre å spørre.

 > Se mer informasjon på kampanjesiden

-Dette er et viktig tema, og det er bra det rettes fokus mot det, sier Mariann Meisal fra psykisk helse. Sammen med en gruppe bestående av flere fra psykisk helse og folkehelsekoordinator jobber hun med temaet.

En del av vårt samfunnsansvar

-Det er også viktig for oss å understreke at dette handler om folkehelse i et bredt perspektiv, og ikke bare er knyttet til tjenesten psykisk helse, sier Mariann.

-Vi har alle et ansvar for å bry oss om våre medmennesker, om det er på arbeidsplassen, på fritidsaktiviteten eller i familie- og venneforhold. Det er ofte nettopp i slike settinger faretegn kan fanges opp, og vi har mulighet til å bry oss og stille de vanskelige spørsmålene som kanskje kan være avgjørende for de som står i en vanskelig situasjon.

Mariann anbefaler alle som jobber med folk, eller i frivillige organisasjoner til å ta en kikk på kampanjesiden, og gjerne bli med på fagdag dersom det er aktuelt.

Fagdager om selvmordsforebygging

Statsforvalteren tilbyr gjennom kampanjen flere fagdager i løpet av november, blant annet i Molde 9. november og i Kristiansund 10. november.

Målgruppe: 

Kommunalt tilsette som jobbar med folkehelse, skule, helse, sosial og omsorgssektoren, frivillige lag og organisasjonar, idrettslag, kulturorganisasjonar og brukarorganisasjonar og andre offentlege tilsette og/eller interesserte.

Forebygging av selvmord og selvskading

Se mer informasjon og kontakttelefoner.