Utskifting av vann- og avløpsledninger i Engvegen og Oldervegen

Klikk for stort bildeMandag 25. mars starter Sunndal kommune arbeidet med å skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i Engvegen og Oldervegen på Håsen

Dette vil medføre redusert framkommelighet i det berørte området, og i perioder blir enten Engvegen eller Oldervegen stengt for gjennomkjøring. Dette vil bli skiltet på stedet.

Det er Bredesen Graving & Transport AS som skal utføre arbeidet på vegne av Sunndal kommune. Det blir oppstart i Oldervegen, som etter planen blir fullført før påske. Graving i Engvegen starter opp etter påske, med ferdigstilling i løpet av juni.

Det vil bli behov for å stenge vannforsyningen i korte perioder. Dette vil bli varslet via telefon.