Tv-aksjonen 2018 - Kirkens bymisjon

Klikk for stort bilde TV-aksjonen NRK 2018 går av stabelen søndag 21. oktober, og årets bidrag går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Årets aksjon skal blant annet skape nye arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere kan møtes, skal de synliggjøre hvorfor TV-aksjonen i år er viktigere enn aldri før. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, ei seng, eller en samtale og slik bidra til at flere får sjansen til å nå egne mål og drømmer.

Kirkens Bymisjon ønsker å motvirke utenforskap og forbedre livskvaliteten til mennesker i Norge. Alle bidragene, små og store, utgjør en forskjell for mennesker i nød og sårbare situasjoner. Et bidrag fra deg kan føre til en avgjørende forskjell i et liv.

Vil du være med på laget? Engasjer deg på blimed sine sider i dag!

Ønsker du å være bøssebærer kan du ta kontakt med Sunndal frivilligsentral.

Kontaktinformasjon

Sissel Halset Storslett
Leder Sunndal frivilligsentral
E-post
Mobil 468 16 169

Adresse

Auragata 14, 6600 Sunndalsøra