Trafikkregulering i Skolevegen fra og med mandag 30. november

Fra og med mandag 30. november blir det forbudt å kjøre inn til Skolevegen fra Fagerhaugvegen på hverdager klokka 07-16. Kjøreretningen blir dermed den samme som skolebussene bruker. Trafikkreguleringen innføres for å unngå trafikkproblemer og farlige situasjoner i kryssene med møtende trafikk og kork når buss møter bil. 

Klikk for stort bildeKjøreretning til skolene blir inn via Hagavegen og ut Skolevegen som vist på vedlagte kart med røde piler.

Vegene som angis med  X skal ikke brukes til gjennomkjøring fordi disse gatene skal skjermes for barn som går og sykler til skolen.

 

Bakgrunn for trafikkreguleringen

Grunnen til at det ønskes lik kjøreretning som bussene er å unngå trafikkproblemer og farlige situasjoner i kryssene med møtende trafikk og kork når buss møter bil. Bussen må bruke begge kjørebanene for å klare svingene og da blir det problemer når biler kommer imot. Da må noen rygge, i de fleste tilfeller personbilene. I rushtiden har det noen ganger vært «køkjøring» av biler fra sentrum som medfører at det er flere personbiler som har måttet rygge for å rette opp i floken. Rygging er svært trafikkfarlig.

Krysset ved Sande skole

 I krysset ved Sande skole er det dårlig sikt og mange barn som krysser gata. Det bes om at bilistene ikke kjører forbi bussene når de står der.

På sikt vil vi se på annen plassering av denne bussholdeplassen for å bedre siktforholdene i krysset.

Skilt forbudt for motorvogn

Klikk for stort bilde 

Skiltet som settes opp i krysset mellom Fagerhaugvegen og Skolevegen vil forby ferdsel av alle motorkjøretøy til Skolevegen fra Fagerhaugvegen på hverdager (mandag-fredag) klokka 07-16.

Det er kun unntak for kjøring til boligene i Skolevegen 1-12 som ligger like etter krysset.

Alle som skal til skole- og idrettsanleggene i dette tidsrommet må derfor kjøre inn via Hagavegen.

Oppfordring til å gå og sykle

Vi oppfordrer samtidig til at flest mulig velger sykkel og gange. Både for å redusere trafikkbelastningen i området og fordi aktiv skoleveg gir helsegevinster.

Ta hensyn til myke trafikanter

Vi gjør også oppmerksom på at det er blandet trafikk i området. Det er ikke egne sykkelfelt. Det betyr at syklende har lik rett til å ferdes i kjørebanen som bilene. Alle bilister må kjøre med lav fart med hensyn til alle myke trafikanter i området. 

Kontaktinformasjon

Birger Bakken
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 997 77 830

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra