Tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap, Fjellgardane i Sunndal - søknadsfrist 15.10.

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Øvre Sunndal . Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

For meir opplysningar og søknadsskjema gå inn på fylkesmannen i Møre og Romsdal si side om ordninga.