Tilbud om koronavaksine til barn og unge

Pfizer vaksineBarn mellom 5 og 11 år tilbys nå koronavaksine. Det er også åpnet for at barn og unge mellom 12 og 15 år kan få en andre vaksinedose. I Sunndal kommune legges det opp til drop in vaksinering av disse gruppene 30. januar og 5. februar.

Anbefalingene for de ulike aldersgruppene

Barn mellom 5 og 11 år
Det vil si barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen) og barn født i 2017 som er fylt 5 år.

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker dersom foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis spesielle forhold tilsier det)

Det er utviklet en egen Comirnaty (Pfizer) vaksine for barn i alderen 5-11 år, som bl.a. har lavere konsentrasjon av antigen, og gis i et mindre volum.

Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Barn og unge mellom 12 og 15 år

Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter første dose hvis foresatte/barnet selv ønsker det

Unge mellom 16 og 18 år
Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.

De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Ønsker du/ditt barn vaksine?

Da kan du møte opp på drop-in vaksinering søndag 30. januar eller lørdag 5. februar, mellom kl 12 og 15.

Du trenger altså ikke bestille time på forhånd.

Om du ønsker å bestille time en av disse dagene, ring vaksinasjonstelefonen  901 59 512. 

Samtykkeskjema

Barn og unge under 16 år må ha samtykke fra foreldrene om koronavaksinasjon. For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Samtykkeskjema finnes på FHI sine sider.

Barn som skal ta andre dose trenger ikke ha med nytt samtykkeskjema.