Takk for støtte og varme

Rose - Klikk for stort bilde Alle ansatte i innvandrertjenesten i Sunndal kommune vil gjerne takke for all støtte i tiden etter vedtaket om nedleggelse av mottaket ble kjent.

Vi setter stor pris på den anerkjennelse og fokus arbeidet i tjenesten har fått.

Spesielt imponerende var engasjementet og innsatsen alle frivillige viste gjennom markeringen "Gje meg handa di, ven", og vi er rørt og takknemlig over alle sunndalinger og andre støttespillere som møtte opp.

Takk. Det varmer.