Synfaring og innhenting av innspill i forbindelse med planarbeid på Sunndalsøra

Klikk for stort bildeFjordparkenSunndal Næringseiendom AS (SNE) har startet to planprosesser på Sunndalsøra i vår, og begge prosessene berører eksisterende friareal ved at de blir redusert, -eller omdisponert til næringsareal. I slike tilfeller skal utbygger skaffe erstatningsareal. Utbygger og kommunen ønsker at de som bruker friareala, skal få komme med innspill til hvordan areala kan erstattes, og inviterer til felles synfaring mandag 29. juni.

I brev fra SNE til berørte parter, lag og organisasjoner i Sunndal finner du informasjon om planarbeidet, mulige erstatningsareal og hvordan du kan komme med innspill.

Det inviteres også til synfaring av mulige erstatningsareal mandag 29. juni 2020.
Oppmøte i Fjordparken kl. 17, der stiller SNE med buss, og kjører rundt til de forskjellige områdene.
Synfaringa er åpen for alle interesserte.

Brev/invitasjon fra SNE til berørte parter, lag og organisasjoner (PDF, 2 MB)

Vedlegg til brev - om gjestebudmetoden (PDF, 603 kB)

 

Se informasjon om planprosessen og planoppstart