Sunndal kommune oppfordrer til å begrense påskereiser

Klikk for stort bildeSunndal kommune har ikke lenger lokale bestemmelser om karantenekrav fra andre områder i landet, i tråd med faglige råd fra helsemyndighetene. Kriseledelsen i Sunndal vil likevel understreke viktigheten av at alle følger de nasjonale reglene, og unngår reiser og besøk som ikke er strengt nødvendig, også i påsken.

Påsken er en tid hvor mange er på farten og reiser mye inn og ut av kommunen, for å besøke slekt, venner og feriere. Vi er nå i en unntakstilstand der det er satt i verk en rekke ekstraordinære tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. De viktigste tiltakene er knytta til å holde seg mest mulig hjemme, holde avstand, unngå reiser i størst mulig grad og følge hygienerådene. Dette er spesielt viktig å unngå å utsette personer i risikogruppene for smittefare.

Kriseledelsen i Sunndal kommune ber alle innstille seg på at denne påsken blir annerledes enn vi er vant til, og å fortsette den store dugnaden for å minimere smittespredning

Hytteforbudet gjelder

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune – dette gjelder fortsatt. 

Utfartssteder og løyper

Veien til Torbudalen vil ikke bli brøytet i påsken, dette har styret i Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening bestemt.

I Grødalen har Røde Kors avlyst sin tilstedeværende påskeberedskap.

I den grad utfartssteder og løyper er åpne, oppfordrer vi alle til å utvise aktsomhet. Både for å unngå smittespredning, og for å unngå å belaste helsetjenestene og den frivillige innsatsen, som er under stort press. Tenk deg derfor om før du drar på hytta eller legger ut på tur!

Bruk naturen i nærområdet, og ta korte, enkle turer og unngå de høyeste toppene.
Følg friluftslivets koronavettregler
 

Nasjonale reiseråd

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Anbefalinger om avstand

Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.